Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

2 MILIONY ZŁOTYCH DLA BIERUNIA Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI

Data dodania: 2018-02-26

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zdecydowała o wsparciu 99 projektów z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Na ten cel przeznaczy 100 milionów złotych, z czego 2 miliony trafią do Bierunia na realizację trzech projektów. Pierwsze dwa dotyczą budowy parkingów, jednego przy ul. Granitowej, drugiego przy ul. Licealnej. Trzeci dofinansowany projekt zakłada budowę II odcinka ul. Strefowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Metropolitalny Fundusz Solidarności ma wspierać inwestycje w gminach metropolii w celu zmniejszenia różnic w rozwoju poszczególnych jej członków.

Bieruń w ramach pomocy finansowej z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzyma 2 miliony złotych na zadania:

  1. Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej.
  2. Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych.

W ramach pierwszego zadania gmina planuje realizację dwóch projektów polegających na budowie parkingów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów oświatowo-sportowych, jednego przy ulicy Licealnej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 (dawne Gimnazjum nr 2) i Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich oraz drugiego przy ul. Granitowej w sąsiedztwie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Docelowo na obu parkingach zaimplementowany zostanie system „Roweru metropolitalnego” – projektu, który Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje wdrożyć w bieżącym roku. W sumie na obu parkingach powstanie 91 nowych miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szacunkowy koszt zadania wyniesie 1.510.000,00 zł, z czego 1.000.000,00 zł pochodzić będzie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Przedmiotem drugiego zadania jest budowa drugiego odcinka ul. Strefowej oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń, zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach zadania wybudowana zostanie droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem LED. Zadanie to stanowić będzie kontynuację budowy pierwszego etapu ul. Strefowej - inwestycji zrealizowanej w 2016 roku, dzięki której w strefie ekonomicznej lokuje się obecnie zakład produkcyjny LEAR. Całkowita wartość zadania to 1.700.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł otrzymany z Funduszu Solidarności.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przy podziale środków, zgłaszane przez gminy projekty, aby uzyskać dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, musiały być zgodne z zadaniami Związku Metropolitalnego. Projekty zgłoszone przez Gminę Bieruń wprost wpisywały się w priorytetowe zadania Związku dotyczące rozwoju publicznego transportu zbiorowego i zrównoważonej mobilności miejskiej, jak i te dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Adam Kondla 2018-02-26 16:54:48 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie