Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZMIANY W USTAWIE O EWIDENCJI LUDNOŚCI OD 1 STYCZNIA 2018

Data dodania: 2017-12-29

Nowe przepisy zakładają utrzymanie obowiązku meldunkowego, pomimo planów jego likwidacji w 2018 r. Jednocześnie umożliwiają zameldowanie się za pomocą Internetu co stanowi istotne ułatwienie.

MELDUNEK PRZEZ INTERNET OD 1 STYCZNIA 2018

Aby uczynić dopełnienie obowiązku meldunkowego łatwiejszym istnieje  możliwość zameldowania się za pomocą Internetu. Do tej pory możliwość taka była przewidziana tylko do wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego i zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu będzie miała każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Powstanie specjalnie utworzona do tego celu e-usługa, która pozwoli na zameldowanie się nawet poza godzinami pracy urzędów.

Nowością jest też wprowadzenie jednego formularza meldunkowego. Za jego pomocą będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego       (to samo działa w drugą stronę – będzie można zameldować się na pobyt czasowy                    i jednocześnie wymeldować z pobytu stałego). Takie rozwiązanie uprości procedurę                 i ograniczy zbędną dokumentację.

PESEL DLA KAŻDEGO

Cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy mają otrzymać numer PESEL. Należy przy tym zaznaczyć, że numer PESEL nie będzie nadawany cudzoziemcom, których pobyt na terytorium RP ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy (cudzoziemcy  są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, gdy pobyt nie przekracza 30 dni).

Nowelizacja przewiduje także nadanie numeru PESEL z urzędu obywatelowi polskiemu, który mieszka w Polsce lecz numeru tego nie posiada. Urząd będzie automatycznie nadawał PESEL gdy osoba ta zacznie ubiegać się o wydanie dowodu osobistego.

 

Z pełnym tekstem Projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności  można zapoznać się w Biuletynie informacji Publicznej MSWiA. 

Przydatne formularze online

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-12-29 09:18:44 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie