Strona główna/Aktualności/Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramu odbioru odpadów w gminie Bieruń

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramu odbioru odpadów w gminie Bieruń

Aktualności 31 Lipca 2020

Szanowni mieszkańcy Gminy Bieruń! W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Bieruniu została zobowiązana do podjęcia nowych uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami w gminie.

 

 

 Od 1 SIERPNIA 2020 r. będzie to skutkować pewnymi zmianami w funkcjonującym dotychczas gminnym systemie:

  • Dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, którzy zadeklarują prowadzenie kompostownika, przysługuje zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł na każdą osobę od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub na stronie internetowej KLIKNIJ TUTAJ.

  • Odpady zielone będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada raz w miesiącu wg harmonogramu, który dostępny jest pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ.

         w ilościach nie większych:

-zabudowa jednorodzinna - 4 worki 120 l jednorazowo-

- zabudowa wielolokalowa - 2 pojemniki 1100 l jednorazowo.

  • Bioodpady - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane są w workach o pojemności 60 l raz na dwa tygodnie przez cały rok.
  • Odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane raz w miesiącu.
  • Dla każdej nieruchomości wprowadzono nowy limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jakie każdy mieszkaniec może oddać w punkcie PSZOK bez dodatkowej opłaty- 1 tona na rok.
  • Nieruchomości niezamieszkałe in. przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych, zarządcy cmentarzy itp.) zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Oznacza to, iż mają oni obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie Gminy Bieruń tego rodzaju działalności. Po szczegóły KLIKNIJ TUTAJ.

 

 

Od 1 WRZEŚNIA 2020 r. będzie obowiązywać nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

W związku z tym, że ustawodawca zabrania dopłacania z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadów Rada Miejska w Bieruniu została zmuszona do podjęcia uchwały skutkującej wzrostem miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów.

Uchwała dostępna TUTAJ: KLIKNIJ 

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Bieruniu dostępne są na stronie: KLIKNIJ Informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu: telefonicznie pod numerem telefonu (032) 708 09 85 lub osobiście w pok. 113.

 

                                    

 

Podobne wiadomości:

do góry