Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu
Menu Witryny
UE

Środki zewnętrzne

REKORD W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2012 roku Gmina Bieruń pozyskała rekordową ilość środków zewnętrznych. Uwzględniając ostatnie dane kwota ta wyniosła ponad 30 mln zł. Środki otrzymane w 2011 r. na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas zeszłorocznej powodzi wyniosły ponad 21 mln zł.

Co więcej, Gmina Bieruń otrzymała również dofinansowanie w wysokości 2 649 526,61 zł na rozbudowę i przebudowę ul. Łysinowej - etap I oraz 1 999 747,46 zł na budowę zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym. Wnioski na dofinansowanie obu powyższych projektów zostały złożone w latach poprzednich.

Szczegółowa lista zrealizowanych zadań powodziowych:

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych Gmina Bieruń realizuje również następujące nowe projekty:

- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń Etap II - 40 gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu, a w gminie zostanie wybudowane 20 km sieci. Zostanie zakupionych i zainstalowanych 95 zestawów komputerowych, z których 23 umieszczone będą w punktach dostępu do Internetu. Kwota dofinansowania projektu to 5 202 015,64 zł, wkład własny - 918 002,76 zł. Rozpoczęcie projektu: drugi kwartał 2012 r., zakończenie 2014 r.

- Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska - wykonanie gminnej, sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię WiMAX, zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom samorządowym, stworzenie publicznych dostępów do Internetu dla mieszkańców (HOT SPOT) oraz zapewnienie infrastruktury dla przesyłania danych z monitoringu gminnego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 232 500 zł, w tym wartość dofinansowania to: 1 047 625 zł.

 - „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WAWELSKIEJ I UL. SKOWRONKÓW ORAZ DZIELNICY CZARNUCHOWICE” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt

- ”Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt

- Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt

- Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Projekt

- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Ogłoszenie  Projekt

- Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Tablica Ogłoszenie

- Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt

- Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu – usunięcie azbestu i termomodernizacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Katarzyna Sala 2016-01-11 14:19 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie