Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PROGRAMY SPOŁECZNE DLA BIERUŃSKICH RODZIN

Data dodania: 2018-07-11

Zachęcamy bieruńskie rodziny do korzystania - szczególnie w okresie wakacyjnym - z programów społecznych dla nich przeznaczonych. Podkreślmy, że rodziny posiadające minimum trójkę dzieci mogą skorzystać z dwóch dedykowanych im programów. Pierwszym z nich jest bieruński program „RODZINA TRZY PLUS”, natomiast drugim Ogólnopolska KARTA DUŻEJ RODZINY.Przypominamy, że w Bieruniu realizowany jest Program „Rodzina Trzy Plus”, dzięki któremu rodziny wielodzietne mogą skorzystać z systemu ulg i zniżek na terenie naszego miasta.

 

Bieruński Program „Rodzina Trzy Plus" umożliwia:

  • zakup biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe z 50% zniżką
  • zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne gminy z 50% zniżką
  • skorzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty prywatne (wykaz podmiotów - tutaj)

 

Program „Rodzina Trzy Plus" skierowany jest do:

  • rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Bierunia, składających się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wielu do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje;
  • rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Bierunia, prawnie opiekujących się dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej;
  • podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez MOPS w Bieruniu

 

Więcej informacji na temat programu "Rodzina Trzy Plus” znajduje się tutaj.


Tak wygląda bieruńska karta "Rodzina trzy Plus" 


Jednocześnie informujemy, że rodziny posiadające minimum trójkę dzieci mogą korzystać również z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  •  w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała powyższe warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, KARTA DUŻEJ RODZINY nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

Więcej na temat Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj.


Tak wygląda Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Szczegółowe informacje na temat obu programów uzyskać można w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (pokój nr 28, III piętro, segment B) lub pod numerem telefonu: 32 324 24 10.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-07-13 13:36:07 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie