Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

KOLEJNY KROK NA DRODZE DO BUDOWY CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIERUNIU NOWYM

Data dodania: 2018-07-09

Miasto Bieruń przymierza się do gruntownego zmodernizowania dworca kolejowego mieszczącego się w Bieruniu Nowym oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Pozyskało na ten cel ponad 6 mln zł ze środków zewnętrznych, dzięki czemu wykona również kilka innych zadań mieszczących się w szeroko zakrojonym projekcie. Obecnie czeka na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują inwestycje.

 

 Trwają procedury przetargowe na realizację następujących zadań :

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.

Ogłoszenie – kliknij tutaj.


Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej do ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy – Bieruń Stary w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”. 

Ogłoszenie – kliknij tutaj.


Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”. 

Ogłoszenie – kliknij tutaj.Zachęcamy zainteresowane firmy do składania swoich ofert


Wizualizacja budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym

 

Warto przypomnieć, że złożony przez naszą gminę wniosek został bardzo dobrze oceniony i z najwyższą ilością punktów wybrany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Bieruń otrzymał 6 288 618,25 zł m.in. na budowę nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym. Obszernie na ten temat pisaliśmy w maju tego roku - KLIKNIJ.

 

Poza gruntownym remontem dworca PKP, dzięki pozyskanym środkom gmina wykona również inne elementy projektu. Będą to ambitne zadania, które mocno rozwiną bieruńską infrastrukturę rowerową i znacząco poprawią estetykę miasta. Do zadań tych należą:

  • Zaadaptowanie budynku gospodarczego stojącego obok dworca m.in. na nowoczesną rowerownię
  • Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki)
  • Wybudowanie nowoczesnej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, komunikującej obecną drogę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola.
  • Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej (od Centrum Inicjatyw Gospodarczych do ul. Zarzyna).

 

Wartość całego projektu to 7 690 588,23 zł. Dofinansowanie z RPO wynosi 6 288 618,25 zł.

 

Stary budynek gospodarczy zaadaptowany zostanie na nowoczesną rowerownię

 

 

Projekt zakłada adaptację degradującego się budynku starego dworca PKP na nowoczesne Centrum Przesiadkowe odpowiadające najwyższym standardom, ale również wykonanie innych zadań, które wpłyną na rozwój infrastruktury rowerowej w Bieruniu oraz poprawę estetyki miasta, a także bezpieczeństwa w mieście.

 

Tak budynek dworca i towarzysząca mu infrastruktura wyglądają dzisiaj


Warto podkreślić, że powiat bieruńsko-lędziński przymierza się do remontu dróg powiatowych – ulic Kosynierów oraz Ofiar Oświęcimskich znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Bieruniu Nowym. Pozyskał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Gmina Bieruń wesprze tą inwestycję powiatową kwotą 575 000,00 zł (w kwocie tej mieści się również wymiana oświetlenia zewnętrznego). Więcej na ten temat przeczytać można TUTAJ.

Modernizacja infrastruktury zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP znakomicie wpisuje się w zadanie związane z adaptacją tego budynku i terenu przyległego na potrzeby utworzenia nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w dzielnicy nowobieruńskiej.

Dodajmy, że wzdłuż ulic Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich powstaną drogi rowerowe komunikujące planowane Centrum Przesiadkowe z drogą krajową oraz wojewódzką. Inwestycja obejmujmie również przebudowę chodników oraz budowę nowoczesnego oświetlenia w technologii LED.


Budynek dworca PKP i towarzysząca mu infrastruktura przejdą metamorfozę!

Remont ulic Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich doskonale wpisze się w zadanie związane z adaptacją budynku dworca PKP i terenu przyległego na potrzeby utworzenia nowoczesnego Centrum Przesiadkowego.


Przypomnijmy, że trwa obecnie również gruntowny remont ulicy Remizowej, która znajduje się w pobliżu dworca oraz ulic Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich (jego koszt to 1 523 966,00 zł). Głównym inwestorem jest powiat bieruńsko-lędziński, ale gmina Bieruń współfinansuje tą inwestycję kwotą 650 000 zł.. (Dowiedz sie więcej klikając TUTAJ). Ponadto gmina Bieruń zamierza zmodernizować oświetlenie zewnętrzne na remontowanej ulicy Remizowej. Więcej na temat remontu ulicy Remizowej przeczytać można TUTAJ.


Wykonanie wszystkich trwających i planowanych inwestycji w tej części nowobieruńskiej dzielnicy sprawi, że ogromny zakątek miasta zyska nowe oblicze!

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-07-09 21:36:20 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie