Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

INWESTYCJA PRZECIWPOWODZIOWA W BIJASOWICACH

Data dodania: 2018-07-06
Rozpoczęły się prace związane z rozbudową przepompowni w Bijasowicach i instalacją rurociągu tłocznego odprowadzającego wodę z niecki bezodpływowej bezpośrednio do Wisły. Inwestycja ta, realizowana przez PGG Sp. z o.o., ma zmniejszyć zagrożenie powodziowe mieszkańców Bijasowic. Jest to efektem prac Zespołu powołanego przez Burmistrza Bierunia w maju ubiegłego roku.

21 czerwca 2018 r. został przekazany wykonawcy plac budowy pod nowo powstającą przepompownię w Bijasowicach. Inwestorem jest PGG Sp. z o.o. Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego wodę bezpośrednio do Wisły jest efektem prac Zespołu Roboczego ds. zagrożenia powodziowego w Bijasowicach.


Polska Grupa Górnicza wybuduje w Bijasowicach nową przepompownię

 

Zespół ten został powołany w maju 2017 r. przez Burmistrza Bierunia w następstwie podtopień lokalnych w tej dzielnicy miasta. W jego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz radni Rady Miejskiej w Bieruniu. Dotychczas, w wyniku intensywnych prac Zespołu podjęto działania doraźne i dokonano pomiarów mających na celu ustalenie kierunków spadków terenu w wyniku eksploatacji górniczej, co znacząco ułatwiło dalsze prace związane z podniesieniem bezpieczeństwa powodziowego.

Do najważniejszych działań doraźnych, podjętych przez Zespół Roboczy ds. zagrożenia powodziowego należą m.in.:

  • powstanie i regularne aktualizowanie map spadków
  • zmodyfikowanie zasad dostępu do magazynów powodziowych
  • rozbudowanie dostępu do systemu wodowskazów na rzekach
  • pozyskanie dodatkowego sprzętu ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Ponadto podjęto pilne działania interwencyjne, w tym między innymi budowę kilku szandorów, zastawek, grobli ziemnych i innych urządzeń hydrotechnicznych, które ostatecznie regulują stosunki wodne w tym obszarze i już podnoszą bezpieczeństwo. Oprócz działań w terenie prowadzone są intensywne rozmowy z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową Bierunia, w tym dokończenie budowy wałów, realizacje wymaganych remontów i konserwacji.

O sprawie informowane są również ograny władzy, w tym Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (podmiot odpowiedzialny za niwelację zagrożenia powodziowego).

Ostatecznym efektem wybudowania przepompowni i rurociągu ma być zmniejszenie zagrożenia powodziowego w Bijasowicach. Całość inwestycji ma być gotowa za 24 miesiące od dnia przekazania placu budowy.


W Bijasowicach powstanie nowa przepompownia. Wybudowany zostanie też rurociąg tłoczny odprowadzający wodę z niecki bezodpływowej bezpośrednio do Wisły. Inwestorem jest Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-07-06 20:37:56 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie