Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

INFORMACJE NA TEMAT NOWEGO ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

Data dodania: 2018-06-29

Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwało w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się (tj. pełnoletnią osobę uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, a także osobę usamodzielnianą). 

Świadczenie to nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i będzie wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko (lub w/w osobę uczącą się)  uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez nich 24. roku życia.

 

 

Do otrzymania powyższego świadczenia w tutejszym MOPS uprawnieni będą mieszkający na terenie Miasta Bierunia rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekunowie prawni dzieci, a także w/w osoby uczące się.

Świadczenie „Dobry Start” nie będzie przysługiwało z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w okresie od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30.11.2018 r., ponieważ wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Informujemy ponadto, iż przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu wnioskowanego świadczenia. Natomiast w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, do wnioskodawcy zostanie przygotowane pismo informujące o przyznaniu świadczenia. Jednakże nieodebranie w/w informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty przyznanego świadczenia.

Natomiast decyzje administracyjne wydawane będą jedynie w przypadku odmowy prawa do świadczenia „Dobry Start” albo ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

 

Dodatkowych informacji udziela

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

– Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

Tel. 32 216 22 96


 

INFORMACJE DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA "DOBRY START" I "500 +" - KLIKNIJ TUTAJ.


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
DOBRY START.pdf DOBRY START.pdf 18-06-27 10:17 172.8KB DOBRY START.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-06-29 11:12:46 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie