Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

CENTRUM HOMERA-BĘDZIE KOLEJNA SPORTOWA WIZYTÓWKA MIASTA

Data dodania: 2017-12-29
 

Blisko 4 mln zł dofinansowania otrzyma miasto Bieruń na realizację projektu „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”.

Umowy umożliwiające uruchomienie środków podpisali dziś w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Michał Gramatyka-wicemarszałek województwa śląskiego i Krystian Grzesia-burmistrz Bierunia.

Blisko 5 mln zł to koszt stworzenia nowej Hali Sportowej, która powstać ma na osiedlu Homera w Bieruniu. Koszty są duże, jednak dzięki staraniom władz blisko 4 mln zł pochodzić będą ze środków zewnętrznych. W konsekwencji na przełomie 2018 i 2019 roku powstanie kolejne centrum sportowe oferujące to, czego jeszcze nie było.

Projekt nowoczesnej Hali Sportowej, która powstanie na osiedlu Homera w Bieruniu ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Bierunia. Stanowi również sposób na poradzenie sobie z problemami społeczności żyjącej w jej najbliższym otoczeniu, którym jest brak przestrzeni dla młodzieży i dorosłych. Istniejąca sala od lat nie jest użytkowana i powoli niszczeje, a przyległa świetlica środowiskowa, mogąca pomieścić 20 osób nie spełnia oczekiwań całej grupy młodzieży i obecnie użytkowana jest przez młodsze dzieci.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji opracował koncepcję wskrzeszenia hali sportowej i jej adaptacji do uprawiania wspinaczki oraz sztuk walki z zachowaniem i modernizacją świetlicy środowiskowej. Obiekt dzięki planowanej „wieży wspinaczkowej” będzie widoczny z większej odległości, także od ulicy Oświęcimskiej, przez co będzie stanowił punkt orientacyjny na terenie miasta,  a dzięki swojej oryginalnej formie stanie się „wizytówką” osiedla. Koncepcja przewiduje także oczyszczenie przestrzeni dookoła obiektu z aranżacją nieużytkowanych dzisiaj trawników m.in. na place zabaw, czy siłownie zewnętrzne. Sam obiekt ma być dostępny również z zewnątrz – ściany będą pełniły funkcje zewnętrznej ścianki wspinaczkowej dostępnej w okresie letnim.

Planowana  inwestycja, przy założeniu kompleksowej realizacji ma szanse rozwiązać wiele problemów osiedla i jego mieszkańców a także stać się kolejną wizytówka miasta w skali regionu i kraju z którego dumni będą wszyscy mieszkańcy Bierunia. Wewnątrz obiektu odbywać się będą również zajęcia sportowe przeznaczone dla każdej grupy wiekowej i dostosowane do zainteresowań mieszkańców.

Pełna nazwa projektu: Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

Termin realizacji zadania: 03.03.2017 r. – 30.08.2019 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 4 904 012,42 zł, w tym: dofinansowanie: 3 807 044,58 zł dofinansowanie UE: 3 406 303,05 zł, dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 400 741,53 zł, wkład własny: 1 096 967,84 zł.

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i  zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

 

KS 5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2018-01-03 11:19:18 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie