Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO

Data dodania: 2017-12-11

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.),

ogłasza

konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2018 w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z tereny Gminy Bieruń w warunkach domowych

I. Przedmiot konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2018 r. programu zdrowotnego, w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z tereny Gminy Bieruń w warunkach domowych. Podstawą realizacji jest program zdrowotny przyjęty Uchwałą Nr XI/3/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 października 2017 r.
  2. W ramach programu przewiduje się objęcie świadczeniem ok. 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (od I miesiąca życia do 26 lat) z terenu Gminy Bieruń, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

II. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego

  1. Spełnią wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu (SWK) oraz inne wymagania tam określone.
  2. Wskażą do realizacji programu Zespół Rehabilitacji Domowej, w skład którego wchodzą :
  • kierownik zespołu – lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie w pracy – leczeniu dzieci, szczególne z MPD,
  • 5-7 fizjoterapeutów (magistrów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii), posiadających min. dwuletni staż w prowadzeniu rehabilitacji dzieci, szczególnie z MPD.

    Szczegółowe Warunki Konkursu, w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 ( Wydział Komunikacji Społecznej, pokój nr 28) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.bierun.pl.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (kancelaria - parter) w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf 17-12-11 15:29 786.27KB SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.pdf pobierz
Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego.pdf Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego.pdf 17-12-11 15:46 757.37KB Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego.pdf pobierz
Załącznik nr 1 do SWK OFERTA.docx Załącznik nr 1 do SWK OFERTA.docx 17-12-11 15:29 13.69KB Załącznik nr 1 do SWK OFERTA.docx pobierz
Załącznik nr 2 do SWK OŚWIADCZENIE.docx Załącznik nr 2 do SWK OŚWIADCZENIE.docx 17-12-11 15:30 14.16KB Załącznik nr 2 do SWK OŚWIADCZENIE.docx pobierz
Załącznik nr 3 do SWK OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.docx Załącznik nr 3 do SWK OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.docx 17-12-11 15:30 12.67KB Załącznik nr 3 do SWK OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.docx pobierz
Załącznik nr 4 do SWK UMOWA.pdf Załącznik nr 4 do SWK UMOWA.pdf 17-12-11 15:31 576.82KB Załącznik nr 4 do SWK UMOWA.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-12-11 15:28:06 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie