Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

AKCJA ZIMA

Data dodania: 2018-01-01

Zima daje o sobie znać. Opady marznącego śniegu stanowią duże utrudnienia w codziennym poruszaniu się, czasem powodując znaczące zagrożenie. W związku z powyższym, Gmina Bieruń realizuje „AKCJĘ ZIMA”, czyli działania związane z prawidłowym utrzymaniem dróg na terenie Bierunia. Na nasze drogi wyjechały pługi i posypywarki. Za ich koordynację odpowiada powołany jeszcze we wrześniu br. (Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.199.2017 z dnia 28 września 2017 r.) Całodobowy Ośrodek Dyspozycyjny z siedzibą w Straży Miejskiej w Bieruniu, ul. Jagiełły 1.

Do Ośrodka Dyspozycyjnego można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg osobiście, bądź telefonicznie
tel. 32 216 37 27 linia płatna, 986 linia bezpłatna.

Uwagi można zgłaszać także w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu – tel. 32 324 24 04, tel. 32 324 24 01 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  

 Ponadto informujemy, iż cały przebieg „Akcji Zima” jest stale monitorowany.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych na terenie Bierunia prowadzi konsorcjum firm:
- Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13 w Bieruniu. Telefony kontaktowe: Dyspozytor: 660 429 005, biuro: 32 216 27 64, 32 328 96 84;
- Firma Usługowa „DAWIDZKI” Dawid Ryszka z siedzibą przy ul. Jagiełły 21A w Bieruniu;
- Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot z siedzibą przy ul. Długiej 243 w Przeciszowie;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARALIA” Kamil Janota z siedzibą przy ul. Irysowej 8 w Lędzinach.

Utrzymanie zimowe na pozostałych drogach
(wg poniższego wykazu) realizują inne organy samorządu terytorialnego:

Przebieg dróg wojewódzkich na terenie Bierunia – utrzymanie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach tel. 32 781 92 11
DW 934 – ul. Wawelska – od DK 44 do granicy z Chełmem Śląskim
DW 931 – ul. Turystyczna – od DK 44 do granicy z Bojszowami

Przebieg dróg krajowych na terenie Bierunia – utrzymanie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg, tel. 32 314 24 05.

DK 44 ul. Turyńska/Warszawska – od granicy z Tychami do granicy z woj. Małopolskim (most na rzece Wiśle)

Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na terenach i obiektach, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe, i zakłady pracy.


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2018-01-03 12:51:44 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie