Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

RUSZYŁA PRZEBUDOWA PARKINGU NA UL.WĘGLOWEJ

Data dodania: 2017-09-07

Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową parkingu zlokalizowanego przy ul. Węglowej w sąsiedztwie budynku nr 26-33. Na chwilę obecną realizowane są roboty rozbiórkowe.
 

Zakres robót obejmie :

Roboty drogowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe:

-      jezdnia manewrowa z kostki betonowej

-      miejsca postojowe z kostki betonowej

-      chodnik/opaska z kostki

Kanalizację deszczową, w tym :

-      zabudowa studni betowej na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej,

-      wykonanie wpustów ulicznych betonowych wraz z przykanalikami.

Zieleń, w tym wycinka i nasadzenia drzew.

 

Termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się do dnia 27.10.2017 r, koszty szacuje się na kwotę 355 665,66 zł.

Nazwa zadania: „Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I (parking zlokalizowany przy budynku nr 26-33) w ramach zadania budżetowego pn.: „Parkingi ul. Węglowa.

 

Kilka zdjęć:

KS 5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-09-07 12:15:49 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie