Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

POWIADOMIENIE O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

Data dodania: 2017-08-29

Informujemy, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 1500 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu

 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.06.2017 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań w okresie od 20.06.2017 r. do 21.08.2017
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.06.2017
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. System kanalizacji sanitarnej w mieście.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej - według załącznika.
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

P R O J E K T Y

uchwał przewidziane do uchwalenia na IX sesji w dniu 31.08.2017 r.

1.

Uchwała Nr ……….........

w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji Programowo przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu"

2.

Uchwała Nr ……….........

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych

3.

Uchwała Nr ……….........

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

4.

Uchwała Nr ……….........

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bieruń instrumentem płatniczym

5.

Uchwała Nr ……….........

w sprawie wprowadzenia zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

 

 

http://bip.bierun.pl/prawo/2017_proj_uchw_sierp.html

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-08-29 15:14:28 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie