Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

BEZPŁATNE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKU RODZINNEGO

Data dodania: 2017-08-28

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uprawniających  od dnia 01 września 2017 r.  do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy Bieruń publiczną komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, na rzecz których wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Urząd Miejski w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informują, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych można ubiegać się o wydanie zaświadczenia uprawniającego od dnia 01 WRZEŚNIA 2017 r. do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy Bieruń publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy) oraz przez Gminę Bieruń (linie gminne A, A-1, B, C i D) dzieci i młodzież uczącą się w wieku do ukończenia 21 roku życia (lub 24 roku życia – w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),  na które wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Powyższe zaświadczenie będzie uprawniać do korzystania z komunikacji autobusowej na terenie gminy  miejsca zamieszkania – tj. uczeń będzie mógł na jego podstawie korzystać z bezpłatnej komunikacji tylko na terenie Gminy Bieruń, na liniach organizowanych przez MZK Tychy oraz przez Gminę Bieruń.

Możliwość przejazdu na terenie innych miast autobusami sieci MZK będzie można uzyskać poprzez wykupienie biletu imiennego D-2 (koszt 13,50 zł). Bilet taki jest ważny tylko z w/w zaświadczeniem potwierdzającym,  że na dane dziecko wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Zaświadczenie ważne jest wyłącznie z legitymacją szkolną /studencką (ze zdjęciem) i wydawane będzie na okres, na który rodzina została uprawniona do zasiłku rodzinnego na dane dziecko.  Z chwilą utraty prawa do zasiłku rodzinnego  w/w zaświadczenie traci moc.

Informacji dotyczących wydawania w/w zaświadczeń udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu   Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-08-28 08:50:50 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie