Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Data dodania: 2017-08-22

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że dnia 22 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Wykaz gruntów Gminy Bieruń przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do dnia 31.12.2019 r.

Wnoszenie opłat – należność za dzierżawę jest płatna w stosunku rocznym przelewem na konto Urzędu Miejskiego lub w Kasie Urzędu do 30 listopada każdego roku.

Wysokość opłaty – stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.212.2016 z dnia 24.11.2016 r., wynoszą:

  • 21,50 zł dla gruntów o powierzchni do 0,20 ha, niezależnie od powierzchni,
  • 104 zł/ha dla gruntów o powierzchni powyżej 0,20 ha, proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni.

Podstawą zmiany stawki czynszu będzie każdorazowo zarządzenie Burmistrza Miasta.

 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy [m2] Rodzaj użytku Położenie Opis nieruchomości
Działka nr 90
KW KA1T/00026146/3
5230 Ł – IV Obręb Ściernie, km. 2 Działka położona w rejonie
ul. Dolomitowej w Bieruniu
Część działki nr 91
KW KA1T/00026146/3
13680 R – IVb Obręb Ściernie, km. 2 Działka położona w rejonie
ul. Dolomitowej w Bieruniu
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-08-22 14:30:14 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie