Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PRACE DROGOWE NA STARÓWCE

Data dodania: 2017-07-06

Z końcem czerwca rozpoczęto realizację zadania pn. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – etap II”. To początek prac na inwestycji, która stanowi jedno z największych wyzwań komunikacyjnych naszego miasta, które ma na celu ułatwienie dalszego rozwoju i unowocześnianie dróg Starówki.

   

Zadanie to polegać będzie na kompleksowej przebudowie ciągu dróg: Ks. Kudery, Ks. Trochy, Ks. Macierzyńskiego, Wylotowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego po starym śladzie ulicy Wylotowej.

Obejmuje wymianę konstrukcji oraz nawierzchni dróg i chodników, budowę ścieżki rowerowej (wzdłuż części ul. Wylotowej oraz po starym śladzie tej drogi), przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę własnej sieci oświetlenia ulicznego (włączonej w zintegrowany system zarządzania oświetleniem, opartej o oprawy typu LED), roboty teletechniczne wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przewiduje się, że koszt inwestycji to ponad 9 mln. Termin jej zakończenia planowany jest na 23 listopada br.

Na tę inwestycje Bieruń, jako jedna z 18-tu gmin województwa śląskiego otrzymała najwyższe możliwe do uzyskania wsparcie finansowe w wysokości 3 000 000 zł z budżetu państwa, z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

KS5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-07-07 13:11:17 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie