Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PLANTY KAROLA- BUDUJEMY NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ

Data dodania: 2017-07-10
 

Trzeciego lipca br. przekazano plac budowy pod inwestycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Justyny Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola. Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał 3,5 m szerokości, odwodnienie i oświetlenie. Połączy ul. W. Jagiełły i J. Budzyńskiej, dzięki czemu m.in. dzieci z Węglowej, Granitowej, Bijasowic bezpiecznie będą mogły dojechać do szkoły a osoby zmierzające do hali sportowej czy kościoła również ominą ruchliwe skrzyżowanie ulic: Warszawskiej z Wawelską.

 

Zakres zadania obejmie:

- budowę dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,5 metra i długości 356 metrów. Ciąg rozpoczynał się będzie na tyłach budynku „Triady”,
a kończył na ul. J. Budzyńskiej, za halą sportową.

- oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego za pomocą opraw LED-owych, zsynchronizowanych z funkcjonującym od ponad roku w gminie i sukcesywnie rozbudowywanym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem.


Dzięki skomunikowaniu ul. Jagiełły z budynkiem obecnego Gimnazjum nr 1 (poprzez teren sportowy leżący na tyłach szkoły) stworzy się uczniom z terenu Bijasowic oraz osiedli przy ul. Węglowej i Granitowej bezpieczną drogę do szkoły, eliminując potrzebę poruszania się wzdłuż ruchliwej drogi krajowej DK44. Zakończenie zadania przewidziano na listopad 2017.

Przypominamy o tym, że dokumentacja projektowa powstała w 2015 roku,  w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego. Pomysł budowy bezpiecznego połączenia szkoły
z ul. Jagiełły uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców z okręgu Warszawska-Wawelska-Zabrzeg.

Dodać należy, o czym już informowaliśmy  w kwietniu  br., iż na realizację tego zadania gmina pozyskała środki w wysokości 368 859,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach zamówienia pn.: ”Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki”, działanie 19.2 .Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Inwestycja w całości kosztować będzie 579 695,00 zł  i zakończy się w listopadzie  br.


 KS5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-07-11 10:13:21 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie