Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Data dodania: 2017-06-14

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży: działkę nr 321/23 o pow. 0,4025 ha (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9), położoną w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Położenie nieruchomości:

• Bieruń, ul. Bojszowska.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

• działka nr 321/23,

• obręb Bieruń Stary,

• km. 9,

• użytek: RV, RVI,

• księga wieczysta nr KA1T/00009624/3 Sądu Rejonowego w Tychach.

Powierzchnia nieruchomości:

• 0,4025 ha.

Opis nieruchomości:

• działka sklasyfikowana jest jako grunt rolny (RV i RVI),

• teren działki płaski,

• działka posiada kształt regularny wydłużony, zbliżony do prostokąta. Ponadto jest niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona, porośnięta trawą,

• działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej - ul. Bojszowskiej. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jego budowę i utrzymanie nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt,

• działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia (woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz),

• najbliższe sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, lasy,

• działka jest aktualnie przedmiotem dzierżawy. Rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej do dnia ogłoszenia przetargu na zbycie działki nr 321/23.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

• w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bojszowskiej w Bieruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr II/7/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 marca 2016 r., poz. 1578) działkę nr 321/23 położoną w Bieruniu w rejonie ulicy Bojszowskiej oznaczono symbolem: 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Możliwe zagospodarowanie terenu - zgodnie z uchwalonym planem.

Forma zbycia nieruchomości:

• sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz oferenta wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena zbycia nieruchomości oraz termin wnoszenia opłat:

• 420.000,00 zł netto.

Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej opisanych warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie wyżej opisanej nieruchomości, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek do dnia 4 sierpnia 2017 r.,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 4 sierpnia 2017 r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wykaz nieruchomości, ul. Bojszowska.pdf Wykaz nieruchomości, ul. Bojszowska.pdf 17-06-14 09:44 155.79KB Wykaz nieruchomości, ul. Bojszowska.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-06-14 09:39:35 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie