Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

GMINA ROZPOCZĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJOWYM REJESTREM DŁUGÓW

Data dodania: 2017-06-08

To ważna wiadomość dla tych wszystkich mieszkańców, którzy solidnie i terminowo wywiązują się z opłat na rzecz naszej Gminy, natomiast niekorzystna dla tej niewielkiej części, która tego uporczywie nie robi. Odtąd bowiem nierzetelni dłużnicy Gminy, będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów. Co oznacza, że banki mogą odmówić im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telefonii komórkowej czy Internetu - podpisania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Gmina rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Umowę  podpisano nie tylko w celu zminimalizowania zaległości, ale aby mieszkańcy, którzy z niczym nie zalegają, mieli poczucie, iż Gmina należycie dba o to, aby na jej rzecz, solidarnie i bez wyjątku płacili wszyscy do tego zobowiązani.

Dłużnicy, którzy są zagrożeni wpisaniem na listę KRD, otrzymają od Gminy upomnienie opatrzone odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą, co nie oznacza automatycznego umieszczenia takiego dłużnika w bazie KRD. Celem jest zmobilizowanie dłużników do regulowania zaległości. Wpis na listę Krajowego Rejestru Długów, nastąpi w momencie w którym, dłużnik nie wykaże zainteresowania spłatą zobowiązania.  Przypominamy jednocześnie, iż można wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o możliwość odpracowanie zaległości, a w uzasadnionych przypadkach losowych o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie kwoty na raty. Jeżeli nazwisko dłużnika trafi do Krajowego Rejestru Długów, pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności.

Dłużnicy, którzy trafią do bazy Krajowego Rejestru Długów muszą mieć świadomość licznych trudności na rynku konsumenckim. Przede wszystkim banki i instytucje finansowe mogą odmówić im udzielenia kredytu lub pożyczki, będą też trudności z dostępem do umów na internet, telefon czy telewizję. Kłopoty mogą pojawić się podczas kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi, wynajęciem mieszkania czy też zakupami na raty. Warto więc regularnie i terminowo regulować swoje zobowiązania finansowe.

Informacje przekazywane do KRD o nieuregulowanych zobowiązaniach są oparte o zasady określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2014 roku poz. 1015. Informacje o zadłużeniu upubliczniana będzie w bazie do dnia zapłaty.

Zachęcamy do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-06-08 11:15:35 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie