Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PRZEMOC W RODZINIE - WIEM WIĘCEJ! POMAGAM!

Data dodania: 2017-05-29
 

Miasto Bieruń w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” rozpoczęło realizację projektu pn. „Bieruń bez przemocy”. Na ten cel pozyskano dotację ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 11 220,00 zł.

Celem Programu jest rozwój działań profilaktycznych, które mają podnieść świadomość społeczną wobec zjawiska przemocy w rodzinie.   

W ramach realizacji programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu rozpocznie lokalną kampanię społeczną, o której informacje dotrą do odbiorców m.in. poprzez ulotki, artykuły w prasie, strony internetowe Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który uruchomi specjalną zakładkę dotyczącą programu.

W czerwcu odbędzie się spotkanie plenerowe, podczas którego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz strażacy z jednostek z Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. przedstawią sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przeprowadzą instruktaż udzielania pierwszej pomocy.

Dla przedstawicieli służb społecznych z terenu Bierunia zostaną zorganizowane warsztaty szerzące wiedzę na temat skutków przemocy w rodzinie, co wpłynie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym obszarze.

Dla mieszkańców dotkniętych problematyką przemocy zaplanowano spotkanie, na którym  omówione zostaną m.in. kwestie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Oprócz powyższych wydarzeń, w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania dotyczące środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców miasta, które posłużą do pracowania diagnozy tzw. „grup ryzyka”.

Etapem finalizującym projekt będzie konferencja, podsumowująca całość działań projektowych.              

Koszt realizacji projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, na który Miasto Bieruń otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 11 220,00 zł, to kwota 16 220,00 zł.              

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu (tel. 32 216-21-76) i Biura Funduszy Zewnętrznych  w Urzędzie Miejskim w Bieruniu (tel. 32 324 24 33).

KS 5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-05-29 08:44:36 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie