Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

II RATA OPŁAT ZA ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE W ROKU 2017

Data dodania: 2017-05-26

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2017 roku upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2017.

Wpłaty prosimy dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy: 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty do 31 maja skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty. Zezwolenie nie wygaśnie jedynie w przypadku, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty, wpłaci ratę określoną w art. 11¹ ust. 2 albo 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487) powiększoną o 30% należnej opłaty. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12, pkt. 5 ww. ustawy, tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Poniedziałek: 7.30 – 16.00

Wtorek: 7.30 – 14.30

Środa: 7.30 – 14.30

Czwartek: 7.30 – 14.30

Piątek: 7.30 – 13.00

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-05-26 09:01:46 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie