Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU DOT. MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Data dodania: 2017-05-31

Nadal trwa nabór wniosków na budowę ogniw fotowoltaicznych!

Szanowni Mieszkańcy !


Zachęcamy do składania wniosków na montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Obecnie trwa weryfikacja wniosków i mimo faktu, że do dnia 29 maja b.r. wpłynęło 247 wniosków to złożenie wniosku wciąż gwarantuje miejsce na liście rezerwowej. Zachęcamy tym bardziej, iż zakładać należy, że w wyniku prowadzonej weryfikacji pewna część wniosków zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymogów obowiązującego regulaminu.
OGŁOSZENIE

O naborze wniosków mieszkańców Gminy Bieruń, zainteresowanych montażem ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej


Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór wniosków mieszkańców do projektu, polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bieruń.

Przyjmowanie wniosków od mieszkańców w przedmiotowej sprawie rozpocznie się 15 maja 2017 r., a zakończy 16 czerwca 2017 r. (liczy się kolejność zgłoszeń). Prawidłowo uzupełnioną dokumentację, tj. Deklarację udziału w Projekcie, Ankietę dla uczestnika Projektu oraz Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, należy złożyć w powyższym terminie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń). Pełna dokumentacja do samodzielnego pobrania, zapoznania się i uzupełnienia, będzie dostępna na stronie internetowej: www.bierun.pl, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą przy ul. Turystycznej 1.

Warunki udziału w projekcie:

 1. Poprawne wypełnienie dokumentacji poprzez uzupełnienie wszystkich pól w poniższych dokumentach:
  a) Deklaracja udziału w Projekcie- załącznik nr 3 do Regulaminu
  b) Ankieta dla uczestnika Projektu - załącznik nr 4 do Regulaminu
  c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu oraz w okresie trwałości - załącznik nr 2 do Regulaminu
 2. Złożenie powyższych dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie.
 3. Spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bieruń”.
W przypadku złożenia niekompletnej lub nieprawidłowo wypełnionej dokumentacji, Uczestnik będzie miał możliwość uzupełnienia dokumentów, zaś za datę i godzinę wpływu będzie uważać się termin złożenia kompletnej (uzupełnionej) i prawidłowo wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z ankietą i oświadczeniem.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
1. Załącznik nr 1 Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary. 1. Załącznik nr 1 Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary. 17-05-12 10:26 200.77KB 1. Załącznik nr 1 Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary. pobierz
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością. 17-05-12 10:28 342.69KB 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością. pobierz
3. Załącznik nr 3 - Deklaracja. 3. Załącznik nr 3 - Deklaracja. 17-05-12 10:26 360.13KB 3. Załącznik nr 3 - Deklaracja. pobierz
4. Załącznik nr 4 - Ankieta. 4. Załącznik nr 4 - Ankieta. 17-05-12 10:29 456.39KB 4. Załącznik nr 4 - Ankieta. pobierz
5. Załącznik nr 5 - Umowa. 5. Załącznik nr 5 - Umowa. 17-05-12 10:29 512.96KB 5. Załącznik nr 5 - Umowa. pobierz
Regulamin. Regulamin. 17-05-12 10:52 0.98MB Regulamin. pobierz
Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r. 17-05-12 10:20 3.09MB Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r. pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-05-31 11:00:04 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie