Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZREALIZUJ SWÓJ POMYSŁ Z DZIAŁAJ LOKALNIE

Data dodania: 2017-05-04

Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line do dnia 12 maja 2017 roku.

W X edycji Programu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, o mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Bieruń, Lędziny ,Pawłowice, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Suszec, Ornontowice, Mikołów, Łaziska Górne, Wyry, Orzesze;
  •  planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line do dnia 12 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie: Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2017

Generator wniosków dostępny jest przez generator dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Działaj Lokalnie można uzyskać w Centrum Społecznego Rozwoju, tel. +48 324 446 453 , odl@csr.biz.pl.

KS 5

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-05-04 08:19:32 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie