Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PROGRAM SMOG STOP

Data dodania: 2017-05-24

Program SMOG STOP - można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca.

W okresie 15-26 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków do programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W ramach programu o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, czyli fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem następujących załączników:

- zdjęcia obecnego źródła ciepła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
- zdjęcia budynku, w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski można składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA!

Wnioski złożone po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie SMOG STOP nie wyklucza ubiegania się o dotację w Programie ograniczenia emisji na terenie Bierunia - niemniej jednak suma dotacji z programu, który będzie realizowany przez Gminę Bieruń i programu SMOG STOP z WFOŚiGW nie może być wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych modernizacji kotłowni.

Punkt konsultacyjny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czynny jest do 26 maja. Informacje pod numerem telefonu 32 603 22 52.

Przed kontaktem telefonicznym zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi warunkami programu na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się trudności z wypełnieniem wniosku swoją bezpłatną pomoc oferuje Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, tel. 32 324 25 08.

Wysokość dotacji:

Zakres rzeczowy:

Maksymalne dofinansowanie, zł

1. Źrodło ciepła

1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN 303-5:2012

4 500

 

1.2 Kocioł gazowy

 

3 000

1.3 Kocioł olejowy

3 000

1.4 Kocioł opalony biomasą spełniający wymogi, 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012

4 500

1.5 Kocioł elektryczny

2 500

1.6 Wymiennik ciepła/ opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

2 000

 

1.7 Powietrzna pompa ciepła

7 500

1.8 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

12 500

Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 Budowa, modernizacja lub wymiona instalacji c.o

5 000

1. Zabudowa systemów grzewczych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (do wyboru jedno źródło)

 

1.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

2 250

1.2 Powietrzna pompa ciepła

4 500

1.3 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

 

7 500

Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.

Termomodernizacja

 

2.1. Docieplenie ścian

3 750

2.2. Docieplenie stropodachów i dachów

2 250

2.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

3 000

 KS5

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-05-29 08:31:04 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie