Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZWIĄZEK METROPOLITALNY - KONSULTACJE SPOŁECZNE W BIERUNIU

Data dodania: 2017-04-19

Rozpoczynamy konsultacje w sprawie przystąpienia Bierunia do Związku Metropolitalnego. Od  12 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Bierunia do Związku Metropolitalnego.

We wtorek 11 kwietnia br. Rada Miejska w Bieruniu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bierunia dotyczących wejścia naszego miasta w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. W ślad za decyzją radnych Burmistrz Miasta Krystian Grzesica zarządził z dniem 12 kwietnia b.r. rozpoczęcie konsultacji społecznych. Potrwają one do 25 kwietnia b.r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Bierunia. Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta Bierunia w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim". Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Bierunia i mają one zasięg ogólnomiejski.

Konsultacje przeprowadza się w formie badania ankietowego za pomocą formularza konsultacyjnego, który można pobrać poniżej.

Formularze konsultacyjne można pobrać także w:

  • kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu,
  • siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 270 - w godzinach pracy tej jednostki,
  • sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jagiełły 1 - w godzinach pracy tej jednostki.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne należy złożyć w:

  • kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 - w godzinach pracy Urzędu,
  • siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 270 - w godzinach pracy tej jednostki,
  • sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jagiełły 1 - w godzinach pracy tej jednostki,

Scany wypełnionych i podpisanych formularzy konsultacyjnych można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@um.bierun.pl

Czym jest związek metropolitalny?

Samorządy aglomeracji śląskiej od lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Podpisana przez Prezydenta RP 4 kwietnia br. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim, weszła w życie, rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.

Zgodnie z zapisami ustawy związek metropolitalny to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z danego obszaru metropolitalnego, czyli ze strefy oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, która jest spójna pod względem przestrzennym i charakteryzuje się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych.

Więcej informacji na temat tworzenia związku metropolitalnego, jego zadań, źródeł finansowania i korzyści z powstania znaleźć można w materiałach dostępnych na stronie internetowej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BIERUNIA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Ankieta Związek Metropolitalny Ankieta Związek Metropolitalny 17-04-12 15:17 588.4KB Ankieta Związek Metropolitalny pobierz
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf 17-04-12 15:20 761.56KB Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-04-20 07:40:20 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie