Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

Data dodania: 2017-03-20

Trwa kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016, która rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 2017 r. Realizacją programu na terenie Gminy Bieruń zajmuje się Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych mieszcząca się przy ulicy Turystycznej 1 w Bieruniu.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą w formie żywności do osób potrzebujących w całej Polsce. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej uwarunkowane jest znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało początkowo określone na poziomie 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Od stycznia 2017 roku zgodnie z wytycznymi MRPiPS kryterium zostało podwyższone do 200 %, czyli dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1 268 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1 028 zł. Ta pozytywna zmiana sprawiła, iż z pomocy żywnościowej może skorzystać więcej niż do tej pory osób. Szczegółowe informacje co do kwalifikowalności osoby lub rodziny udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu mieszczący się przy ul. Władysława Jagiełły 1.

W okresie trwania Podprogramu 2016 na terenie Gminy Bieruń każda z osób objętych wsparciem otrzyma 48,59 kg żywności w składzie m.in.: ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, cukier biały, olej rzepakowy, konserwa rybna.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 to nie tylko otrzymywana pomoc żywnościowa, a także warsztaty z zakresu optymalnego wykorzystania otrzymanej żywności, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz komponowania sprytnych przepisów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w roku 2015 objął pomocą 292 osoby,  w roku 2016 - 297 osób, a od stycznia 2017 liczba wzrosła do 347 osób.

Jak wynika z danych z programu wsparcia żywnościowego w Bieruniu korzysta coraz więcej osób, czego konsekwencją jest konieczność kontynuowania tego typu działań.

 Dystrybucja żywności w Bieruniu - KLIKNIJ


 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-03-20 08:20:02 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie