Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Data dodania: 2017-01-25

Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2017 r. o godzinie 1530  w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.12.2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań w okresie od
  20.12.2016 r. do 16.01.2017 r. oraz informacja o dokonanych zmianach kadrowych.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII sesji Rady Miejskiej
  w dniu 29.12.2016 r.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Działalność Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej – według załącznika.
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

  P R O J E K T Y
  uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 26.01.2017 r.

  1.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół na rok 2017

  2.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Niemieckim
  w Bieruniu”

  3.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku

  4.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania
  w gminie Bieruń do stanu faktycznego

  5.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej
  3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu oraz odstąpienia
  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

  6.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez DANONE Sp. z o.o.

  7.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

  8.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej
  w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

  9.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tychy

  10.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

  11.

  Uchwała Nr ……….........

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
  w Bieruniu.

 

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-01-26 09:44:23 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie