Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

Kalendarium wydarzeń

  • Wybierz dzień:

Wydarzenia w dniu 2017-09-04

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rędzinnej

Miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.
Data: 2017-09-04 do 2017-09-04
Godzina:

Opis:

Więcej KLIKNIJ 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego

Miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (segment B, piętro II, pokój nr 23).
Data: 2017-09-04 do 2017-09-04
Godzina: 16.00

Opis:

Dotyczy :

Ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

http://www.bierun.pl/main/aktualnosci/idn:4040.html

Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie